کارگاه و کنفرانس بین‌المللی فضاهای همگن و متقارن در تاریخ 8 تا 12 مرداد 98 در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور دو تن از ریاضیدانان برجسته از دانشگاه نانکای و نرمال پکن و یکی از نخبگان ایرانی مقیم آمریکا و یکی از ریاضیدانان برجسته هندوستان و هفتاد نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استادان دانشگاه‌های ایران برگزار شد.

در بخش کارگاه نه جلسه یک و نیم ساعته و در دو روز کنفرانس، هشت سخنرانی یک ساعته توسط محققین برجسته ایرانی و خارجی برگزار گردید و در آنها آخرین دستاوردهای این حوزه ارائه و مورد بحث قرار گرفت.

گزارش تکمیلی

برای دریافت فایل ویدئویی تمام جلسات کارگاه فضاهای همگن و متقارن به نشانی زیر مراجعه نمایید:

 https://www.aparat.com/aut_homogenous_workshop