بیست و ششمین سمینار جبر کشور در روزهای 15 و 16 اسفند 97 در دانشگاه کردستان برگزار شد.

بیست و ششمین سمینار جبر در روزهای ۱۵ و ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷، باهدف گردهم آوردن محققان و علاقه‌مندان  به جبر همراه با آخرین دستاوردهای  پژوهشی در دانشگاه کردستان برگزار گردید. در مجموع ۱۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های مختلف داخل کشور در زیر شاخه‌های مختلف جبر در این سمینار حضور داشتند. تعداد مقالات ارسالی ۹۰ عدد که ۶۹ مقاله از طرف داوران مورد پذیرش قرار گرفت. از این تعداد ۵۱ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۸ مقاله به صورت پوستر ارایه گردید.