نخستین کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در علوم ریاضی از 24 تا 28 دی ماه به همت دانشکده علوم ریاضی و مرکز مدلسازی ریاضی دانشگاه یزد برگزار گردید. از ۱۷۰ خلاصه مقاله ارسالی به دبیرخانه کنفرانس پس از ارزیابی‌های تخصصی 117مورد مقاله در قالب ارائه شفاهی و حدود 30 مقاله به صورت پوستر ارایه شد.

گزارش تکمیلی