کمک به انجمن

از کلیه علاقه مندان به کمک در انجمن ریاضی ایران، خواهشمند است جهت واریز وجه  از طریق کارت به کارت یا واریز به شماره حساب های ذکر شده اقدام گردد و فیش پرداختی همراه مشخصات به ایمیل انجمن

iranmath@ims.ir

ارسال یا در اختیار نماینده انجمن در دانشگاه خود قرار گیرد.

  • شماره کارت بانک تجارت به نام انجمن ریاضی ایران : ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۰۵۶۸۴۲
  • شماره حساب: 296252824 بانک تجارت شعبه کریم‌خان زند غربی کد ۰۰۳۷
  • شماره شبا: IR060180000000000296252824