چهل و سومین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور از ۱۲ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ در دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان برگزار شد.

آگهی مسابقات

فراخوان مسابقه

سرفصل مواد آزمون

نامه پیشنهاد سوال

فرم پیشنهاد سوال

آئین نامه مسابقات

سوالات و پاسخ‌ها

سوالات روز اول

پاسخ سوالات روز اول

سوالات روز دوم

پاسخ سوالات روز دوم

نتایج تیمی و انفرادی

نتایج تیمی

نتایج انفرادی

برندگان دیپلم افتخار

چهل و سومین مسابقه ریاضی دانشجویی کشور