• نسخه الکترونیکی شماره‌های  1 تا 35 فرهنگ و اندیشه ریاضی موجود نمی‌باشد. در صورت تمایل برای تهیه نسخه چاپی آنها با دبیرخانه انجمن ریاضی ایران تماس حاصل فرمائید.