خانم دکتر زهرا گویا (نماینده انجمن و رئیس هیأت امنا)

خانم دکتر فائزه توتونیان

آقای دکتر ابوالفضل رفیع‌پور

خانم دکتر سهیلا غلام آزاد

آقای دکتر مهرداد نامداری