آدرس : تهران – خیابان شهید استاد نجات الهی – نبش خیابان ورشو – داخل پارک ورشو

تلفن : 02188808855

آدرس الکترونیکی : iranmath@ims.ir